Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Társasház biztosítás, ha baj van!

2014.06.29

bizt.jpg

Azokban, akik társasházban laknak, joggal merül fel a kérdés, mi történik, ha a közös pince vagy padlás, a födém vagy a víz-, illetve csatornahálózat, az elektromos vezetékek vagy a szellőző berendezések károsodnak.

A társasház-, illetve lakóközösség-biztosítások két fontos eleme a vagyon- és a felelősségbiztosítási rész. Az előbbi a társasházban bekövetkezett károkat téríti, az utóbbi a társasház által harmadik félnek okozott bizonyos károkra vonatkozik. Ezenkívül az alapbiztosítások mellé további kiegészítő biztosítások is köthetők.

Vagyon

A társasház-, illetve lakóközösség-biztosítás vagyonbiztosítási fedezete számos káreseményre terjed ki. Ezek közé tartozik a tűz- és viharkár, a jégeső, a hónyomás, a vezetéktörés, az idegen tárgyak rádőlése, vagy a nyílászárók üvegezésének törése és repedése. A vagyonbiztosítás mint alapszolgáltatás tehát számos kockázatra kiterjed, és megkötése révén a közös és a külön tulajdon – azaz a lakások – is védelemben részesülhetnek. A lakóközösség-biztosítás biztosítási összege azt mutatja, hogy a közösség mennyi pénzt kap, ha az egész épület megsemmisül. (A többi, kisebb kár a biztosítási összeg százalékos arányában értendő.)

Felelősség

A felelősségbiztosítási – épülethasználói – fedezet keretében a biztosító azokat a harmadik személynek okozott személyi sérüléses vagy dolgokban keletkezett károkat téríti meg, amelyekért a biztosítottnak (mint a biztosított épület tulajdonosának, használójának) kártérítési kötelezettsége van.

Ingóságok és egyebek

A társasház-biztosítás mellé – külön díj fejében – további biztosítások köthetők, például betöréses lopás és rablás ellen. Igény esetén a közös tulajdonú ingóságokat is biztosítani lehet, egyes esetekben pedig a közös tulajdonú kültéri központi antenna is biztosítási eseménynek minősül. A rongálás elleni kiegészítő biztosítás megtérítheti a betöréses lopás, rablás vagy ezek kísérlete során például a kapukban keletkezett rongálási károkat, egyes esetekben pedig a közös tulajdonú – egyszersmind a közös tulajdonban elhelyezett – különleges üvegezések kára is téríthető.

A képviselő felelőssége

A kiegészítő biztosítások fontos fajtája a társasházi közös képviselők, illetve társasházkezelők felelősségbiztosítása. Ez azokat az eseteket érinti, amikor a közös képviselő vagy a társasházkezelő olyan mulasztást vagy hibát követ el, amely miatt a társasháznak vagy lakóinak tulajdonában, illetve ez utóbbiak életében, egészségében keletkezik kár, és az illető személy vagy szervezet ezért kártérítési felelősséggel tartozik. A kártérítést a közös képviselő vagy a társasházkezelő helyett ez esetben a biztosító fizeti a károsultaknak. Hogy a társasház-kezelést, illetve közös képviseletet magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság végzi, a biztosítás szempontjából rendszerint közömbös: a lényeg hogy az ügyek intézésére megbízást kapott vagy erre szerződést kötött.

A biztosítók rendszerint nem térítik meg a környezetszennyezés okozta károkat, a más biztosítási szerződés – vagy jogszabály – révén megtérülő károkat, illetve azokat, amelyek karbantartás elmulasztása miatt következtek be. Közös ingóságként sem biztosíthatók az érmék, bélyegek, műalkotások vagy a készpénz, és nem térítik meg a szabadban, illetve  – a szemeteskuka kivételével – a le nem zárt helyiségben lévő  ingóságok kárai.

Mindent egybevetve: a társasház-, illetve lakóközösség-biztosítások olyan fedezetet jelentenek a társasházakat fenyegető leggyakoribb kártípusokra, amelyek hiányában a biztonságérzet falán komoly – de jó szakember segítségével szerencsére könnyűszerrel betömhető – rés tátong. 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.