Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


VAN-E JÖVŐJE ALMÁSFÜZITŐN A TÁRSASHÁZKEZELŐ SZAKMÁNAK?

thk.jpg

A társasházkezelői tanfolyam letétele után középfokú végzettséget kapnak az eredményesen vizsgázók, ami alapvetően lakóházak kezelésére, közös képviselői munka vállalására jogosít. Több kérdéssel és a rájuk adott felelettel próbálok a címben megfogalmazott kérdésre válaszolni.

Lesz e munkájuk a frissen végzett társasházkezelőknek?

Almásfüzitőn több mint 50 társasház közösség működik. Többségüket valamely tulajdonostárs irányítja, mint közös képviselő. Egyre nagyobb az igény a szakképzett, megfelelő felkészültségű lakóházkezelőkre.

Van-e jövője a társasházkezelésnek? Milyen feladatokat is jelent a gyakorlatban a házkezelési tevékenység?

.....: a társasház pénzügyi-számviteli rendje megköveteli, hogy a kezelő évente készítsen költségvetési javaslatot, ami alapján - közgyűlési jóváhagyást követően - a tulajdonosok közös költséghez való hozzájárulásukat a kiközlés alapján teljesítik. Nyilvántartást kell vezetni a tulajdonosok befizetéseiről. Bérleti szerződések szerint kiközli a fizetendő bérleti díjakat, beszedi azokat és nyilvántartást vezet róluk. Intézi a végzett munkák, szolgáltatások számláinak kifizetését. A munkabérek, megbízási díjak számfejtését és kifizetését végzi, teljesíti az adó- és társadalombiztosítási befizetési és bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeket, az adózással összefüggő ügyeket intézi. A számviteli törvény szabályai szerinti bankszámlákkal, pénztárral kapcsolatos könyvvezetési feladatok szakszerű ellátásáról gondoskodik. Elkészíti az éves elszámolást, mérleget, amit elfogadásra a közgyűlés elé terjeszt.

A kezelőnek rendelkezni kell annyi jogi ismerettel, hogy biztosítani tudja a törvényesség betartását. Feladata, hogy az általa kezelt társasházra kidolgozza a szervezeti- működési szabályzat és házirend javaslatot. A közgyűlés felhatalmazása alapján munka-, megbízási-, vállalkozási- és bérleti szerződéseket köt. A közös költséget nem fizető tulajdonosokkal szemben eljár, gondoskodik azok bírósági behajtásáról, intézi a földhivatali jelzálogjog bejegyzést.

Feladatai közé tartozik a közgyűlések előkészítése, összehívása, azok lebonyolítása, a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvek készítése. Félfogadással a tulajdonosok rendelkezésére kell állnia. Fontos, hogy jó kapcsolatteremtő képességével segítse a tulajdonosok, lakók egymás mellett élését, sokszor rajta múlik egy-egy konfliktus megoldása. Munkáltatói jogkör gyakorlójaként javaslatot tesz a munkavállalók kiválasztására, szervezi munkavédelmi oktatásukat. Szorosan együtt kell működnie a közgyűlés által választott bizottságokkal, segítenie kell munkájukat.

Ellenőrzési tevékenysége kiterjed a munkavégzésekre, házirend betartására, tűzvédelmi előírások betartására.

A társasház energiagazdálkodását irányítja. Folyamatosan ellenőrzi a központi fűtést és meleg víz szolgáltatást igénybevevők hő fogyasztását, azok biztosítottságát. Nyilvántartást vezet a különböző fogyasztásmérők leolvasásáról. Javaslatot tesz és dolgoz ki az energiagazdálkodás javítására.

Műszaki bejárásokat tart a javítási feladatok meghatározására. A karbantartási, felújítási munkák elvégzéséhez ajánlatokat kér, ellenőrzi a referenciákat. A szükséges építési- szerelési munkákat - felhatalmazás alapján - megrendeli, ellenőrzi és átveszi. Javaslattal él a közgyűlés felé, ha szakértői szakvélemény szükséges és azt megrendeli. Szervezi és tervezi a tervszerű üzemeltetési és karbantartási munkálatokat.

Milyen munkaigénye van a társasházkezelő tevékenységnek?

A teljes körű társasházkezelői tevékenység magában foglalja a könyvelési szolgáltatást (költségvetési terv készítése, elszámolása, bevétel-kiadások könyvelése, hátralékok behajtása, adatszolgáltatások- bevallások és bérszámfejtések készítése), ami a munkaidő kb. 40%át teszi ki. A kezelői feladatok (számlák ellenőrzése, helyszíni szemlék, közgyűlések, számvizsgáló bizottság ellenőrzései, fogadóórák, fogyasztásmérő órák leolvasása, munkák felügyelete) a munkaidő 50%-t jelenti. A maradék kb. 10% időben a különböző irodai munkák kerülnek végrehajtásra (levelezések, ingatlan nyilvántartási feladatok). Nem elhanyagolható az közlekedésre, utazásra eltöltött idő sem, ami az összes ügyintézéssel vele jár. Összességében egy átlagos társasház kezelői feladataira minimum évi 200 munkaóra tervezhető.

Megfizetik-e jelenleg a profi társasházkezelőt?

Sajnos nem. Nehéz más szakmákkal összehasonlítani. Mivel ügyvédekkel, könyvelővel, mérnökökkel kell együtt dolgoznia, talán nem hamis összehasonlítási alap e szakmák elismertsége. Jelenleg településünkön egy átlagosnak mondható komplex társasházkezelői vállalkozási szerződés rezsióradíja 1000.-forint + áfa.