Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Energiatanúsítvány, zöldkártya

energiatanusitvany.jpg

Mi az energiatanúsítvány?
2013 január 9-étől módosult épület energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet, mely szerint a kormányrendelet hatálya alá tartozó ingatlanok (épületek és önálló rendeltetésű egységek, azaz lakások) tulajdon átruházása (adás-vétel), új épület építése, illetve egy egész épület egy éven túli bérbeadása esetén az energetikai tanúsítvány elkészítése kötelező.
Az Energiatanúsítvány
A legtöbb autóvezető tudja, hogy átlagosan mennyi üzemanyagot fogyaszt a gépjárműve. Hűtőszekrény vásárlásakor megnézzük, hogy a megvásárolandó készülék energiafogyasztás szempontjából melyik kategóriába tartozik. Amikor lakást szeretnénk vásárolni vagy bérelni, a legtöbb esetben azonban nincs megbízható információnk az ingatlan várható energiafogyasztásáról, energia-hatékonyságáról, pedig Európában az összes elfogyasztott energia kb. 40%-át az épületek használják fel. Ráadásul Magyarországon az épületek és ezen belül különösen a lakóépületek energiahatékonysága jóval az európai átlag alatt van, ami egyértelművé válik, amint megérkeznek téli hónapok fűtésszámlái.
Az energiaárak tartósan, időnként radikálisan emelkednek, emellett energiafogyasztásunk sem csökken. Az Európai Unió ezért vezette be az energiatanúsítványt, amelynek segítségével mérések alapján besorolható épületeink energiafogyasztása, ezáltal laikusok számára is egyszerűen összehasonlíthatóvá válik az épületek energiaigénye, amelynek eredményeként a jövőben fontosabbá válik az alacsonyabb energiafogyasztású épületek készítése.
1 .Európai közös szabályozás, magyarországi bevezetés időzítése
Az Európai Unió kiemelten foglalkozik a lakások, közintézmények energiahatékonyságával, és ezért az energetikai tanúsítvány bevezetését minden tagország számára kötelezővé tette.  2002-ben direktívában (Energy Performance of Building Directive) írta elő, hogy az energiafogyasztás és a környezetszennyezés csökkentése érdekében magasabb energiahatékonysági követelményeket kell teljesíteni a lakásoknak és a közintézményeknek. A szabályozás célul tűzte ki, hogy minden tagországban viszonylag rövid időn belül csökkenjen az épületek energiafogyasztása. Erre a célra a legjobb mérőeszköz az energiatanúsítvány, amelyet minden tagországban szigorú műszaki előírások alapján készítenek el független műszaki szakértők. A tanúsítvány bevezetését jogszabály írja elő, az ingatlanok adásvételénél, illetve bérbeadásánál a tanúsítvány már a legtöbb országban kötelező kellék. Magyarországon 2009-től az 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű, állami tulajdonú, közhasználatú épületek használatbavételéhez, illetve egy évet meghaladó bérbeadásához, valamint újonnan épült lakások használatbavételéhez volt kötelező  az energiatanúsítvány kiállítása. 2012-től változások léptek életbe, mely alapján az 50 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű meglevő épületek, önálló rendeltetésű egységek adásvétele és egész épületek egy évnél hosszabb bérbeadása esetén egyaránt kötelező az energetikai tanúsítvány elkészítése.
2013. január 9-től a szabályozás további szigorításokat tartalmaz, így általánosan igaz, hogy:
A kormányrendelet hatálya alá tartozó ingatlanok (épületek és önálló rendeltetésű egységek, azaz lakások) tulajdon átruházása, új épület építése, illetve egy egész épület egy éven túli bérbeadása esetén az energetikai tanúsítvány elkészítése kötelező.
A kormányrendelet azt is kimondja, hogy fenti esetekben (tulajdon átruházás és bérbeadás) során már az értékesítést megelőzően a hirdetésben és reklámban az épület energetikai besorolást fel kell tüntetni.
A rendelet a tranzakciónál és bérleti szerződés megkötésénél kötelező érvényűen fogalmaz és kimondja, hogy magát a tanúsítás elkészítésének kötelezettségét, a besorolását, az azonosítóját és az átvételről szóló nyilatkozatot is az adásvételi, illetve bérbeadási szerződésnek tartalmaznia szükséges.
A rendelet továbbá azt is kimondja, hogy a tanúsítvány csak abban az esetben hiteles és elfogadható, ha azt építésügyet irányító miniszter által kidolgoztatott elektronikus program segítségével állították ki. Ez más néven az e-tanúsítás, mely az Országos Építésügyi Nyilvántartás részeként működő alkalmazás, melynek célja az energetikai tanúsítványok országos, elektronikus, hiteles nyilvántartásának megalapozása. Az e-tanúsítvány szolgáltatás internetes elérésű felületet biztosít a tanúsítványok feltöltéséhez, a feltöltött adatok alapján a tanúsítvány automatikus, formai és számszaki ellenőrzése megtörténik, tanúsítványok ezen keresztül hitelessé válnak, az azonosító kóddal ellátott szabványos összefoglaló előlap előállításával, a tanúsítványok nyilvántartásba kerülnek, és így lehetővé válik a későbbi szakmai ellenőrzés biztosítása.
Hiteles tanúsítványnak tehát csak az tekinthető, mely az e-tanúsítás országos, elektronikus nyilvántartásban is megtalálható és annak azonosító kódjával ellátott.
A szabályozás érinti az állami tulajdonú, hatóságoknak otthont adó középületeket is, ha az épület hasznos alapterülete meghaladja az 500 m2-t. Fontos, hogy nemcsak a tanúsítvány elkészítése, hanem jól látható helyen történő kifüggesztése is kötelező. Azokban az 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű közhasználatú, kereskedelmi, szolgáltató és raktár, közösségi szórakoztató vagy kulturális rendeltetésű épületben, ahol már rendelkezésre áll az energetikai tanúsítvány azt szintén ki kell függeszteni
2. Mi az Energiatanúsítvány, mit tartalmaz?
A tanúsítvány arról ad tájékoztatást, hogy az adott épületeknek általános műszaki állapota (szigetelése, fűtési rendszere, hővesztesége) alapján mekkora a várható energiafogyasztása. A tanúsítvány előre megadott skála szerinti energetikai osztályba sorolja az adott ingatlant. A skála a legkedvezőbb „A+” kategóriától a leggyengébb „I” kategóriáig terjed. A „C” kategória az, amelyik éppen megfelel a jogszabályban rögzített energetikai követelményeknek. Ezt a követelményértéket a 7/2006 TNM rendelet határozza meg.  Amennyiben a lakás üzemeltetéséhez, azaz a fűtéshez, hűtéshez, vízmelegítéshez több energiára van szükség, mint amit az aktuális műszaki követelmények előírnak, akkor e „C” kategória alá kerül az ingatlan, ha kevesebbre, akkor „A+”, „A” vagy „B” besorolást kaphat. A besorolás színes skálán történő megjelenítése hasonlít a háztartási gépek energiafogyasztását jelző címkékre.
Energiatanúsítvány tartalma:
1. Megrendelő neve, címe.
2. Ingatlan pontos címe, helyrajzi száma
3. A tanúsító neve, címe és a Mérnök vagy Építész Kamara által nyilván tartott jogosultsági száma.
4. A tanúsítvány készítésének és hitelesítésének dátuma
5. Az összesített energetikai jellemző értéke – azaz a lakás elvi energiaigénye éves szinten egy négyzetméterre – azaz KWh/m2-ben megadva.
6. A tanúsítványon szerepel egy összehasonlítási érték is, szintén kWh/m2-ben, ami megmutatja, hogy mennyi lenne az új szabványok alapján elfogadott elvi energiafogyasztás.
7. Százalékban megadva, hogy az épület elvi fogyasztása mennyiben tér el a követelménytől. 100% feletti értéknél lakásunk több energiát igényel az üzemeltetéshez, mint amit az új építésű lakásokra vonatkozó aktuális műszaki szabványok előírnak. 100% alatti értéknél, a követelményértékeknél alacsonyabb energiafogyasztású, azaz jobb besorolású lesz az épület.
8. A hűtőszekrények, mosógépek címkézéséhez hasonlóan „A+”-tól „I” kategóriáig energetikai osztályba sorolják az ingatlant, ahol az „A+” a legjobb, az „I” a legrosszabb kategória.
9. Az energiaosztályt egy színes skálán is feltüntetik, segítve az eligazodást.
10. Ha a tanúsított épület nem éri el a C kategóriát, akkor korszerűsítésre és hatékony üzemeltetésre vonatkozó javaslatokat is tesz a tanúsító.
11. A kiállítás dátuma és a tanúsítványt készítő hiteles aláírása.
12. A tanúsítvány hiteles, központi azonosítója
13. QR kód, melynek beolvasása a központi nyilvántartó oldalra navigál, ahonnan a tanúsítvány összesítő lapja elektronikusan is elérhető.
3. Ki jogosult energiatanúsítvány kiállítására?
A Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara vonatkozó névjegyzékébe felvettek jogosultak a tanúsítás elvégzésére. Egyszerűbb esetekben a tanúsításhoz szükséges számítások számítógép nélkül is elvégezhetők, de azokat többféle szoftver is segíti. 
4. Hogyan készül az energiatanúsítvány?
Új lakásoknál a használatbavételi engedély kiadásának feltétele a hivatalos energetikai besorolás megléte, tehát új lakás vásárlásakor az energiatanúsítvány kötelező kellék, ami nélkül nem szabad és nem is érdemes tárgyalni.
Használt lakásoknál a regisztrált szakembernek helyszíni szemlét kell tartania ahhoz, hogy felvegye mindazokat a műszaki adatokat, amelyek alapján elvégzi az energetikai besorolást. A szakember felméri például, hogy miből épült a ház, milyen az alaprajza, milyen vastagok a falak, milyen a hőszigetelés, milyen a nyílászárók állapota, milyen típusú és mennyire korszerű a fűtési rendszer, stb.
energiatanúsítvány megrendelésekor segíthetjük a tanúsító munkáját azzal, hogy – amennyiben megvannak – előkészítjük a ház vagy a lakásépítési terveit, alaprajzát, a korábbi felújítások tervrajzait, műszaki dokumentációját.
A felmérés során szükség lehet műszeres vizsgálatra is, így például a hőhidak feltárására hőkamerás felvétel vagy hőpisztolyos diagnosztika készítésére. A nyílászárók állapotát pedig az úgynevezett légtömörség méréssel ellenőrzi a szakértő.
5. Milyen további előnyeim származnak a tanúsításból?
2013-tól a tanúsítványkötelező része a javaslat, amelyben a szakember rámutat a lakás hőtechnikai, illetve épületgépészeti hiányosságaira, problémáira és egyben javaslatot tesz arra, hogy hogyan lehetne javítani az épület energetikai jellemzőit.
Az energetikai tanúsítvány megléte már önmagában is növelheti ingatlanunk értékét. Amennyiben az átlagosnál jobb minőségről tanúskodik a papír, akkor biztosak lehetünk abban, hogy ingatlanunk értéke is magasabb lesz a hasonló paraméterekkel rendelkező, de energetika szempontból alacsonyabb besorolású ingatlanhoz képest.
Amennyiben a vizsgálat eredménye az, hogy épületünk vagy lakásunk energetikai szempontból gyengébb az elvártnál, megfontolandó a szakember tanácsa szerint korszerűsíttetni az ingatlant. A javaslatok szakszerű megvalósításával ingatlanunk piaci értéke is emelkedhet és fenntartása is kedvezőbb lesz, így a megfelelő beruházásra fordított összeg tervezhető időn belül megtérülhet.
6. Végül néhány tipp arra, hogy mikor érdemes Energia tanúsítványt készíttetni?
Önnek is fontos környezete védelme?
Csökkentse lakása CO2-kibocsátását! Rendeljen az FHB-tól energiatanúsítványt! A kivitelezés előkészítésébe is bevonható szakértőink arra is javaslatot tesznek, hogy milyen megújuló energiaforrásokat tud alkalmazni (hőszivattyú, napkollektor, napelem, stb.)
Állami lakásépítési támogatást szeretne igénybe venni?
A kormány legújabb 256/2011 számú rendelete a lakásépítési támogatás igénybevételét egyéb feltételek mellett ahhoz a feltételhez köti, hogy az igénylőnek be kell mutatni mind lakás vásárlása, mind lakás építése esetén az energetikai tanúsítványt, amely hitelesen igazolja, hogy a vásárolni vagy építeni tervezett lakás energetikai minősítése „B” vagy annál kedvezőbb energetikai osztályba tartozik.
A lakásépítési támogatás igénybevétele esetén vállalt gyermekek után járó állami támogatás (szocpol) összege ugyancsak függ a lakás energetikai besorolásától:
„A” (energiatakarékos) energetikai besorolás esetén 1,1x-es,
„A+” (fokozottan energiatakarékos) besorolás esetén 1,2x-es,
„alacsony energiafogyasztású” lakás esetén 1,3x-os szorzószámot kell alkalmazni.
Amennyiben a felépült lakás energetikai minősítése nem éri el legalább a „B” fokozatot, a már folyósított támogatást a használatbavétel kiadásától számított 30 napon belül vissza kell fizetni a folyósító pénzintézeten keresztül!
 

Cikkek

Kell energiatanúsítvány a társasházunknak?

2014.07.01


 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Energiatanúsítvány, zöldkártya | Hozzászólások: 0