Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hogyan indítható a SZEM?

szem_2.jpg

Hogyan indítható a SZEM ?

 Mindenek előtt forduljon a területileg illetékes rendőri szerv bűnmegelőzési egységéhez, illetőleg a lakóhelyi körzeti megbízotthoz a szervezéshez szükséges információk érdekében. Ha lakóterületén már szerveztek ilyen programot, akkor Önt hozzásegítik ahhoz, hogy együttműködjék ebben a programban. 

Amennyiben az Ön lakóterületén ilyen program nem működik, akkor az alábbi lépéseket kell követnie: 
1. Mérje fel a szomszédságában, hányan vannak, akik hasonló érdeklődést mutatnak, illetőleg érdekeltek abban, hogy a programban részt vegyenek. A felmérés személyesen is végezhető, vagy olyan módon, hogy kérdőívet oszt szét. 
2. Az érdeklődőkkel együtt csoportot alkotva közösen megfelelő időben és helyen tartsanak megbeszélést a helyi körzeti megbízottal, vagy a polgárőr tagszervezet vezetőjének bevonásával A megbeszélésen határozzák meg a program működéséhez szükséges lakóterületi határokat, a lakótömb tagjairól állítsanak össze névjegyzéket, a csoporttagokat lássák el információs anyaggal. 
3. A megbeszélésen a rendőr, vagy a polgárőr képviselője ismertesse, a program megvalósításának, az otthon biztonságának, a vagyontárgyak azonosításának elvét, és az események rendőrségre történő bejelentésének módját. A megbeszélés célja a kölcsönös tájékoztatáson túl az ún. „tömbképviselő” jelölése és választása, aki egyben összekötő lesz a rendőrség, illetve a polgárőrség helyi tagszervezete között. 
4. A megbeszélés helyének célszerű a lakóhelyi iskolát, községi házat, egyesületi központot stb. választani, amely a csoport részére költségmentesen igénybe vehető. 
5. A SZEM program optimális megvalósításához célszerű a lakóközösség legalább felét bevonni. 

Elérendő cél! 
Elérendő cél, hogy a polgár biztonsága érdekében ne kiszolgáltatott alattvaló, hanem elsősorban lakókörnyezetében aktív részese legyen a saját érdekeit szolgáló bűnmegelőző munkának. 

A polgárőrség égisze alatt szerveződik a „Szomszédok Egymásért Mozgalom”, mely olyan bűnmegelőzési program, amelynek célkitűzése a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, illetőleg korlátozása. A program elsajátítása során meg kell ismerkedni és jó kapcsolatot kell kialakítani lakótársainkkal. Ki kell dolgozni a jó szomszédi együttműködési lehetőségeket, a bűncselekményekkel szemben éberséget kell kifejleszteni és egymás érdekében összehangoltan kell tevékenykedni. A program megvalósítása esetén elősegíti a rendőrség és a lakóközösség erőfeszítésének összehangolását a bűnelkövetők felderítésére. Az egységes szervezett lakosság eredményesebben küzdhet a bűnözéssel szemben. Szervezzen a polgárőr szervezet lakossági fórumot, ahol adjon tájékoztatást a lakosságnak értékeik megőrzési lehetőségeire , és javaslatot kell adni a zsebleltár készítésére. 

Néhány gondolat a SZEM jó működéséhez: 

• Tudjuk jól, hogy a lakókörnyezet rendben tartása a gondosság látszatát kelti. A közösségre nézve ennek felbecsülhetetlen előnye van akkor, ha a betörő terepszemlét tart. 

• Fokozhatjuk ezt azzal, hogy a kapukat mindig zárva tartjuk és a kaputelefonnal csak az engedi be a postást, látogatót, mesterembert, akihez jött. Idegenek lehetőleg nem jussanak könnyen a lakásunk elé! 

• A legtöbb házból, lakásból jól szemmel tarthatók a közelben parkoló autók. Gyakorlatból tudjuk, hogy néhány embernek mindig feltűnik, ha a házak előtt családi házas, nyaralós övezetben még a szomszéd háza előtt is, vagy közelében idegen autó áll főleg, ha még személyek is várakoznak benne. Ezeket az észrevételeinket mielőbb osszuk meg szomszédainkkal! 

• Igen tanácsos lehetőség szerint a figyelést kiegészíteni a szomszédoknál, vagy közös térben megoldható jelzőberendezéssel, amely szükség esetén(betörés, személy elleni támadás, konyhai baleset, rosszullét, stb.) alkalmával riasztja a segítséget nyújtó szomszédokat, lakóközösséget. 

„ZSEBLELTÁR” 
A ZSEBLELTÁRRAL egy lehetőséget kínálunk Önnek! 

Lehetőséget arra, hogy értéktárgyait számba vegye, jellegzetességeiket rögzítse. 
Mikor lehet szükség rá? 
Ha biztosítást akar kötni, ha megkárosítják Önt (ellopják, vagy elrabolják értéktárgyait)- mi bízunk benne, hogy erre nem kerül sor- a rendőrséggel pontos kárlistát tud közölni, s így megnövekszik az esélye arra, hogy viszontláthassa értéktárgyait.” 

Az állandó jelenlét elriasztja a bűnözőket. Csökkenteni kell a bűnözők lehetőségeit- technikai és szervezési fogásokkal növelni a lakás, a hétvégi ház, az üzlet, a gépkocsi, a közterületek és a személyek biztonságát- ez az alapvető célja a SZEM mozgalomnak. 

A SZEM -nek háro fő formája van: 

• Kertváros, vagy falusi jellegű utca vagy pincesor (néhány háztól akár 20-30 házig is) 
• Emeletes lakóház (pl. 4 emeletes 15-20 lakással) 
• Emeletes lakóház emeletenként hosszú folyosóval (pl.10-20-30 lakás) 
Ez utóbbinál célszerű egy vagy két folyosónként szervezni egy-egy SZEM egyesületet. 
A SZEM egyesületben való részvétel egy adott közösség nem minden tagjára nézve kötelező. Elég a többség, de legalább 10-20 fő az egyesület megalakításához. Természetesen a nagyobb létszám értelemszerüen előnyösebb. Az egyesület szervezésénél nem lényeges ha a sorból egy-egy ház vagy lakás kimarad. Az egymással haragban lévő vagy közömbös emberek ezek után is elkerülhetik egymást. Ha a terület valamivel több mint 50 %-a hajlandó az együttműködésre, ott már meg lehet szervezni a SZEM egyesületet. 
Ez a forma a területi bűnmegelőzés legeredményesebb eszköze. Ne felejtsük el a legjobban fizetett rendőr is csak a megtörtént bűncselekmény tettesét üldözi. Sikeres elfogás esetén a tettes elnyeri büntetését, de a vagyoni kár csak részben térül meg. A bűncselekmények megelőzése csak a lakosság széles körű összefogásával lehet eredményes. 

A címet is adó SZEM Mozgalom röviden azt is jelentheti: 
”SZOMSZÉDOK EGYMÁS MEGSEGITÉSÉÉRT” 

De ha csak a nézésre, látásra gondolunk is vele kapcsolatban akkor már jó úton vagyunk, figyelemmel arra, hogy figyeléssel, látással, észrevételezéssel sokat segíthetnek egymásnak az emberek. 
Ha azt a polgárőrök megteszik a települések utcáin, terein, mindenképpen a közjóért cselekednek. 
Különösen a nyugati országokban nagyon elfogadott és támogatott a SZEM mozgalom. 
Egy városi lakótömbben, kerületen belül egy-egy polgárőr szervez figyelő csoportokat és ezek éjszakánként különböző figyelő szolgálatot látnak el. Pl. parkoló autók körüli csoportosulás, mozgást észlelnek, tudják, hogy nem a tulajdonos van ott (hajnali kettőkor), máris értesíthetik a rendőröket, vagy ha tudják ki a tulajdonos akkor azt is. Igy a tettenérés gyorsan megtörténhet, mellyel igen komoly anyagi károkat meg lehet előzni. A fő cél a bűnözés megelőzése, ezzel is a közbiztonság érzetét tudjuk javítani az állampolgároknak. 
Ezt a gyakorlatot rendszeressé téve minden településen lehetne alkalmazni, ha a polgárőrök egyéni áldozatvállalásán túl mindenütt élvezhetnék, megkapnák az önkormányzat és lakossági támogatást. 
A közrend és közbiztonság bűnözés megelőzés nem csak a rendőrség és polgárőrség feladata, legyen az társadalmi igény, áldozathozatal, értékmentés, hozzáállás jóindulat függvénye. 
Társadalmunk összefogást igényel a megelőzés lehetőségével, szükségességével, a lakosság nyugalma érdekében. 
Ezért a jó kapcsolat és az összefogás erőt, biztonságot is jelent a tisztességes emberek számára, lehetőséget a másik oldalon csoportosuló és növekvő bűnelkövetők elleni küzdelemben. 

Ez a cél is feladat lehet egyaránt falun- és városban. 
Közös összefogással a bűnözés vissza szorítása érdekében.